Kiswahili | English
Tafuta Tovuti hii kupitia hapa:
    
 
Total site visits: 3960400.Unaweza kuwasiliana nasi katika anuani ifuatayo:

KATIBU MKUU
OFISI YA MAKAMU WA RAIS,
S.L.P 5380,
Dar es Salaam, Tanzania.
Simu .: + (255) 22 2113857/2116995
Faksi.: + (255) 22 2113856
Barua pepe: ps@vpo.go.tz


Unaweza pia kutuma maoni au mapendekezo kwa kutumia sehemu husika hapo chini na uijaze kikamilifu.

Jina la Kwanza    
Jina la Ukoo *    
Anuwani ya Barua Pepe *    
Kichwa cha habari *    
Ushauri/Pendekezo *    
     

* = Sehemu hizi ni lazima zijazwe kiukamilifu